Покана до членовете на ОС
10.05.2024 г.
С настоящата покана, Управителят свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на Сдружение "БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ", БУЛСТАТ 175718072, което ще се проведе на 21.06.2024г. от 17,30 часа на адрес: гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 16, етаж 2. още...
Броени дни остават до крайния срок за регистрация за участие във фестивала "Пътеводител на доброто"!
19.04.2024 г.
Социални услуги от цялата страна могат да вземат участие в „Пътеводител на доброто“ - фестивал за представяне на ефективни социални модели. Първото издание на фестивала ще се състои на 16 юни 2024 г. в гр. Разград, Градски парк, фестивална сцена „Ронда“. Желаещите да се включат имат възможност да се регистрират до 30.04.2024 г. още...
Представихме успешен проект за мониторинг на образователната медиация по време на заседание на ОССЕИВ
22.03.2024 г.
Една от темите, обсъдени по време на заседанието бе развитието на образователната медиация в Област Русе. Мая Михайлова от Сдружение БРТИМ представи успешния ни проект „Мониторинг на политиките за образователна медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от ОП "Добро управление" 2014-2020. още...
Сдружение БРТИМ отново влиза в състава на ОССЕИВ
22.03.2024 г.
Със заповед на Областния управител на Област Русе бе утвърден новият състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ), в който влиза и представител на Сдружение БРТИМ. още...
Нова дата за провеждане на фестивала "Пътеводител на доброто" - 16.06.2024 г.
06.03.2024 г.
Във връзка с провеждането на изборите за Европейски парламент на 09.06.2024 г., се наложи да променим датата на фестивала "Пътеводител на доброто". Новата дата е 16.06.2024 г. Срокът за регистрация и условията за участие остават непроменени. още...