Честита Нова Година!
30.12.2023 г.
Изпращаме 2023 година с благодарност и сме готови да посрещнем Новата 2024! Да е честита, мирна, здрава и успешна! Да бъдем отново заедно за едно по-добро утре! още...
Наш проект е оценен като добра практика на областно ниво
22.12.2023 г.
Проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех", който реализирахме с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 беше оценен като добра практика на областно ниво от Областния информационен център - Русе. още...
Проведохме надграждащо обучение на служителите, наети по проект „Грижа в дома в община Разград“
17.11.2023 г.
През тази седмица 47 служители, назначени по проект BG05SFPR002-2.001-0195 „Грижа в дома в Община Разград“ участваха в надграждащо обучение на тема „Оказване на подкрепа на възрастни хора с увреждания и хронични заболявания“. Обучението бе проведено от екип обучители на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, гр. Русе. още...
Финализирахме дейностите по интегрирания проект на Община Русе за социално и образователно включване на уязвими групи
06.10.2023 г.
През месец септември 2023 г. финализирахме дейностите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по който Сдружение БРТИМ е партньор на Община Русе. още...
Мултикултурната класна стая повиши мотивацията и капацитета на близо 300 учители и 7 образователни медиатори от три области
29.09.2023 г.
Близо 300 учители от 13 образователни институции от областите Русе, Търговище и Силистра, бяха част от мащабният проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех", който реализирахме през изминалите 34 месеца. Финансовата подкрепа беше осигурена от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. още...