Приключи първата Лятна академия за социални работници на Сдружение БРТИМ
17.08.2023 г.
Приключи първата Лятна академия за социални работници на Сдружение БРТИМ. Благодарим на участниците в нея, че бяха толкова точни, активни, питащи, споделящи, открити, откровени, жадни за знания и сърцати. още...
Посланията на информационната кампания "Образователната медиация - позната и непозната" достигнаха до хиляди
15.08.2023 г.
Мащабна тримесечна информационна кампания „Образователната медиация – позната и непозната“ повиши информираността на заинтересованите страни и широката общественост по отношение на политиките за образователна медиация в Русе и региона. Тя бе част от дейностите на проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и се реализира от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ с подкрепата на РУО на МОН – Русе. още...
Делът на отпадналите от образование е намалял с 40% за последните 6 години по данни на МОН
09.08.2023 г.
По време на проведено вчера заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст бе изнесена информация, че 64 деца от Русенска област са върнати обратно в класните стаи през последните два месеца. още...
Ясни са участниците в Лятната академия за социални работници 2023
28.07.2023 г.
Вече са ясни одобрените 10 участници, които напълно безплатно ще се включат в Лятната академия за социални работници 2023 на Сдружение БРТИМ. Академията стартира на 7 август 2023 г. с двудневно онлайн обучение и ще продължи с предоставяне на индивидуално менторство и работа по задачи за повишаване на капацитета на участниците. още...
Споделихме опит и представихме резулатите от проект "Равностойни и равноправни" - Фаза 2
20.07.2023 г.
Една година на интензивна работа измина почти неусетно и днес се проведе финалното събитие по проект „Равностойни и равноправни“ – Фаза 2. Озаглавихме го събитие за споделяне на опит, защото натрупаният и споделен опит е ключов, за да имат устойчивост усилията ни - нашите и на всички експерти, ръководители на ателиета, координатори, които отделиха време и енергия и работиха с толкова много желание през изминалата година. още...