Наръчник с добри практики "Образователна медиация в действие"

Анализ на политиките (национални и местни), касаещи образователната медиация, работата на медиаторите и въздействието им върху достъпа до образование в периода от 2017 г. до момента

Индикаторна система за мониторинг 

Предложения за подобряване на процесите на подбор, назначаване, обучение, наблюдение и оценка на ефективността от работата на образователните медиатори

Доклад за дейността и ГФО за 2019 г.

Доклад за дейността и ГФО за 2018 г.

Доклад за дейността и ГФО за 2017 г.

Резултати от проведено проучване на нагласите на учениците за толерантност в училищна среда в рамките на кампанията „Децата и толерантността“

Резултати от проведено проучване на родителските нагласи относно ранното детско развитие и четенето на приказки

Електронен бюлетин № 1 по проект "Без граници в заетостта

Електронен бюлетин № 2 по проект "Без граници в заетостта"

Електронен бюлетин № 3 по проект "Без граници в заетостта"

Eлектронен бюлетин № 4 по проект "Без граници в заетостта"