Доклад за дейността и ГФО за 2019 г.

През изминалата година Сдружение БРТИМ навърши 10 години! 10 години, през които бяхме фокусирани да подпомагаме и подкрепяме най-уязвимите групи. А  2019 година беше важна, не само защото правихме равносметки. Начертахме нови пътища за развитие, актуализирахме целите си и направихме промени в устава на организацията. Пререгистрирахме се в Търговския регистър и Регистъра за ЮЛНЦ. Продължихме да работим за постигане на целите си, като осъществихме редица проекти, инициативи, кампании и дейности, насочени към целевите ни групи. Гордеем се с постигнатите резултати!

В изпълнение на изискването на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имаме удоволствието да ви представим Годишния доклад за дейността на Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" за 2019 г.  и Годишния финансов отчет за 2019 г.

Годишният доклад за дейността можете да видите тук>>>

ГФО за 2019 г. можете да видите тук>>>