Сдружение БТРИМ участва в Комитета за наблюдение на Програма Interreg VI-A Румъния-България
02.03.2023 г.
Сдружение БРТИМ участва със свой представител в Комитета за наблюдение (КН) на Програма Interreg VI-A Румъния-България. На 28.02.2023 г. в Констанца, Румъния и хибридно в онлайн среда се проведе първата среща на Комитета за наблюдение на Програмата, а на 01.03.2023 г. се проведе конференция за лансиране на Интеррег VI-A Румъния-България, по време на която бяха представени новите възможности за финансиране, новите подходи и мерки, които ще бъдат адлесирани през настоящия програмен период. още...
В пет училища в Област Русе провеждаме мониторинг на работата на образователните медиатори
02.03.2023 г.
През февруари се проведоха първите интервюта с образователни медиатори - част от дейностите по проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. още...
Представихме добри практики за работа с родители на конференция, организирана от Община Русе
01.03.2023 г.
На 28 февруари 2023 г. в зала „Европа“ на Доходното здание се проведе втората конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“ с участието на представители на партньорите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ , директори от детски градини, педагогически специалисти. още...
От печат излезе второто допълнено издание на учебното помагало за преподаване на български език чрез игри на деца билингви
23.02.2023 г.
Имаме удоволствието да съобщим, че наскоро от печат излезе второто допълнено издание на учебното помагало за учители от детски градини "Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца билингви с доминиращ майчин ромски и турски език". още...
В периода 13-17.02.2023 г. в Хамбург, Германия се проведе втората обмяна на опит по проект TSS
20.02.2023 г.
В периода 13-17.02.2023 г. в Хамбург, Германия се проведе второто събитие за обмяна на опит по проект "Транснационални социални услуги"/Transnational Social Services, финансиран по Програма "Еразъм +". Наши домакини бяха германските партньори по проекта Diakonie Hamburg и HAW Hamburg. още...