Стартираха еднодневните обучения на педагогическите специалисти от партньорските учебни заведения
14.07.2021 г.
В средата на месец юни 2021 г. дадохме старт на обученията за учители, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. В рамките на дейност № 2 на проекта, който изпълняваме в партньорство с общо 13 учебни заведения ще повишим квалификацията на педагогическите специалисти чрез включването им в поредица обучения за работа в мултикултурна среда. още...
Гостува ни Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен - Посланик на Конфедерация Швейцария в България
09.06.2021 г.
Щастливи сме, че Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен - Посланик на Конфедерация Швейцария в България ни гостува вчера в рамките на първата си визита в Русе. Нейното посещение беше свързано с устойчивостта на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансирана със швейцарски средства. още...
Обявление за подбор на обучители в рамките на проект "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех"
01.06.2021 г.
Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация", в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г. обявява подбор на обучители на педагогимески специалисти в рамките на дейност № 2 по проекта. още...
Приключи първият етап от дейност № 1 на проект "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех"
01.06.2021 г.
По време на онлайн среща на партньорите, проведена на 31.05.2021 г., екипът за управление на проект "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех и представители на 13-те партньорски учебни заведения представиха напредъка по проекта и успешно приключилият първи етап на дейност № 1. През изминалите месеци експерти образователни дейности, назначени във всяко партньорско учебно заведение разработиха два интелектуални продукта от ключово значение за последващите дейности. още...
Кръгла маса за споделяне на опит и добри практики организирахме по проект "Пъстрокрили славейчета"
12.05.2021 г.
На 11 май 2021 г. в читалището в гр. Борово се проведе кръгла за споделяне на опит и добри практики в рамките на проект „Пъстрокрили славейчета“, изпълняван от ДГ „Славейче“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ. Събитието беше организирано от нашия екип и бе модерирано от г-жа Мая Михайлова. още...