РУ "Ангел Кънчев" ще обучава учители в рамките на проект "Мултикултурната класна стая-мотивация, квалификация и успех"
22.11.2021 г.
На 19.11.2021 г. беше подписан договорът за обезпечаване на обученията с присъждане на кредити на учителите - участници в проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от Оп НОИР 2014-2020. още...
Сдружение БРТИМ участва със свой представител в обучение по международния проект SIDE BY SIDE
15.11.2021 г.
По покана на нашите колеги от Сдружение "МИА - Мениджмънт. Изкуство. Анимации" излъчихме представител за участие в 8-дневно неформално обучение по проект "SIDE BY SIDE", финансиран от Програма Erasmus+. Обучението се проведе в периода 04-12.11.2021 г. в живописното средновековно градче Castelo de Vide, Португалия с домакин Association Propósito Inadiável. още...
Процедура за подбор на персонал, необходим по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01
02.11.2021 г.
Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация", в качеството си на партньор на Бенефициента - Община Русе по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01„Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ 2014-2020, обявява процедура за подбор на персонал, необходим за реализиране на дейностите по проекта. още...
Като член на РСР за Северен централен район взехме участие в поредица от събития, организирани от ОПРР
17.10.2021 г.
Като член на Регионалния съвет за развитие на СЦР, управителят на Сдружение БРТИМ се включи в поредица от събития, организирани от УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020 г.) в рамките на Пилотен проект за укрепване на административния капацитет за изпълнение на програмата през следващия програмен период. още...
Участвахме в семинар, организиран от НССЕИВ за приобщаващи местни политики
07.10.2021 г.
В периода 04 – 06 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна се проведе семинар по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“, който се изпълнява от Секретариата на НССЕИВ и в който взехме участие. още...