Приключи петата информационна кампания за превенция на трафика на хора
21.12.2017 г.
В периода октомври - декември 2017 г. се проведе петата информационна кампания за превенция на трафика на хора - част от дейностите на Сдружение БРТИМ в рамките на проекта на Община Русе, финансиран от Програма ЗОВ. още...
Проведе се фестивал "Децата на Ветово пеят и танцуват"
06.12.2017 г.
Залата на НЧ "Н. Й. Вапцаров" в гр. Ветово се оказа недостатъчно голяма да побере децата, родителите и гостите на фестивала „Децата на Ветово пеят и танцуват“, проведен днес. още...
Фестивалът „Децата на Русе пеят и танцуват“ напълни Пленарна зала днес
17.11.2017 г.
Повече от 250 деца от русенски детски градини, много гости, родители и близки бяха част от Фестивала „Децата на Русе пеят и танцуват“, проведен днес. Пленарна зала на Община Русе беше тясна да побере желаещите да присъстват на събитието, с което организаторите и децата отбелязаха Международния ден на толерантността. още...
С фестивал "Децата на Русе пеят и танцуват" ще отбележим Международния ден на толерантността
10.11.2017 г.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и партньорските учебни заведения от Община Русе Ви канят на фестивала "Децата на Русе пеят и танцуват". още...