Практически семинар събра учители и родители в ДГ „Червената шапчица“
09.06.2022 г.
В продължение на инициативите за привличане на родителите към дейностите в детската градина, вчера в ДГ „Червената шапчица“се проведе практически семинар. На събитието, организирано от Сдружение БРТИМ, присъстваха учители, родители и специалисти, включени в проект „Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“, финансиран от ЦОИДУЕМ, който детската градина реализира в последните девет месеца. още...
Заинтересованите институции в Община Борово се събраха за споделяне на опит при работата с родители
08.06.2022 г.
Поредно събитие – част от проект„Културна мозайка“, изпълняван от Обединено училище „Св. Климент Охридски“, гр. Боровос финансиране от ЦОИДУЕМ се проведе в Борово на 7-ми юни 2022 г. Практическият семинар събра представители на заинтересованите страни в образователния процес – училище, детска градина, социални услуги за деца, общинска администрация, отдел „Закрила на детето“ към ДСП, неправителствени организации и родители. Участниците обмениха идеи, опит и добри практики при заимодействието си с родители на деца от различните етноси. Обсъдени бяха и редица проблеми, с които се срещат институциите. още...
През май стартира проект "Равностойни и равноправни" – Фаза 2 с финансиране от ТСА
07.06.2022 г.
С финансиране от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, през следващите месеци Сдружение БРТИМ ще осигури трайна устойчивост на разработения модел за ранно обучение по български език чрез игри за децата, за които той не е майчин. Проектът "Равностойни и равноправни" – Фаза 2, който стартира през май 2022 г., ще се реализира за период от 15 месеца в партньорство с ДГ „Червената шапчица“ и ДГ „Роза“. още...
Близо 100 деца изписаха МИР с телата си и рисуваха на асфалт в Парка на младежта
03.06.2022 г.
Думичката МИР изписаха с телата си близо 100 деца от четири русенски детски градини днес и предизвикаха вниманието на родители, близки и случайни минувачи по време на флашмоб в Парка на младежта. Флашмобът беше предшестван от мащабно събитие за рисунка на асфалт на тема "Знаме на мира". още...
Отново голям интерес от страна на доставчици на СУ и социални работници към наше обучение
28.05.2022 г.
На 27.05.2022 г. проведохме онлайн обучение в подкрепа на доставчиците и ръководителите на социални услуги на тема "Насоки за разработване на Програма за развитие на качеството на социалната услуга, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗСУ", в което се включиха 72 участници от цялата страна. още...