С фестивал "Децата на Русе пеят и танцуват" ще отбележим Международния ден на толерантността
10.11.2017 г.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и партньорските учебни заведения от Община Русе Ви канят на фестивала "Децата на Русе пеят и танцуват". още...
Сдружение БРТИМ обявява конкурс за комикс и картичка на тема "Отвори очи... Подай ръка"
08.11.2017 г.
В рамките на информационната кампания за превенция на трафика на хора, насочена към ученици „Отвори очи…Подай ръка“, която се провежда в момента, обявяваме конкурс за тематични комикс или картичка. Целта на конкурса е да се повиши информираността на учениците относно сериозността на престъплението „трафик на хора“, като същевременно те да имат възможност да изразят своите емоции и съпричастност. още...
На 18.10.2017 г. стартира поредна кампания за превенция на трафика на хора в Русе
16.10.2017 г.
Поредната кампания, озаглавена „Отвори очи… Подай ръка”, стартира на 18 октомври 2017 г. (сряда) с публично събитие на открито в двора на СУ „Васил Левски“, гр. Русе. Събитието ще се проведе от 12:30 до 13:30 ч., като доброволци и експерти на Сдружение БРТИМ ще разясняват на учениците и гражданите какви са рисковете от попадане в трафик на хора и как да се предпазим. още...
Изнесена приемна за родители и заседание на ОКС по ромските въпроси се проведоха на 09.10.2017 г. във Ветово
11.10.2017 г.
Изнесена приемна за родители се проведе на 9 октомври 2017 г. в читалището в гр. Ветово в рамките на дейностите, които осъществява Сдружение БРТИМ по Програма ЗОВ. Експертите - психолог и социален педагог, подпомогнати от образователния медиатор на СУ "Васил Левски", проведоха срещи и консултираха родители и полагащи грижи за ученици. още...
"Училище за родители" отново се провежда в детските градини - партньори на БРТИМ
21.09.2017 г.
Изключително важно е родителите да бъдат мотивирани и да подкрепят децата си за ранно и активно социално приобщаване и пълноценно включване в образователна среда. Затова основен фокус в работата на експертите ни (психолог и социален педагог) е провеждането на индивидуални и групови срещи с родители в детските градини - партньори на Сдружение БРТИМ по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиранот Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. още...