Участвахме в прескоференция за представянето на новия интегриран проект на Община Русе
31.08.2021 г.
На пресконференция, проведена на 30.08.2021 г. Бенефициентът - Община Русе запозна медиите и заинтересованите страни с проект BG05M9OP001-2.056-007-С01 „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Проектът е финансиран по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014- 2020 и е със срок на изпълнение 23 месеца. още...
Публична покана за избор на изпълнители с предмет "Логистично обезпечаване на изнесени краткосрочни обучения..."
19.08.2021 г.
Бенефициентът Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ обявява Публична покана за избор на изпълнител/и по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет „Логистично обезпечаване на изнесени краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори и образователни медиатори от образователните институции-партньори по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. още...
Събитие за медиите и заинтересованите страни по проект „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“
28.07.2021 г.
На специално организирано събитие за медиите и заинтересованите страни днес екипът на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ представи напредъка по проекта до момента. Проектът е финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и се изпълнява от Бенефициента - Сдружение БРТИМ в партньорство с общо 13 партньорски учебни заведения – детски градини и училища от областите Русе, Търговище и Силистра. още...
Стартираха еднодневните обучения на педагогическите специалисти от партньорските учебни заведения
14.07.2021 г.
В средата на месец юни 2021 г. дадохме старт на обученията за учители, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. В рамките на дейност № 2 на проекта, който изпълняваме в партньорство с общо 13 учебни заведения ще повишим квалификацията на педагогическите специалисти чрез включването им в поредица обучения за работа в мултикултурна среда. още...
Гостува ни Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен - Посланик на Конфедерация Швейцария в България
09.06.2021 г.
Щастливи сме, че Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен - Посланик на Конфедерация Швейцария в България ни гостува вчера в рамките на първата си визита в Русе. Нейното посещение беше свързано с устойчивостта на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), финансирана със швейцарски средства. още...