Весели и щастливи празници!
23.12.2018 г.
Когато най-очакваните празници са на прага ни, сърцата ни се изпълват с очакване и надежда. Защото декември не е просто месец, както и Коледа не е просто празник. още...
Какво постигнахме в програмата Кулинаротерапия/TeenKitchen до момента?
22.12.2018 г.
От началото на учебната година до края на 2018 г. в дейността Кулинаротерапия/TeenKitchen участваха общо 87деца от II до VII клас от четири училища от град Русе, включени в проекта на Община Русе по Програма ЗОВ. Дейността беше реализирана от екип експерти на Сдружение БРТИМ - трудотерапевт и психолог по специалто изготвена за целта програма. още...
Проведе се заключителна пресконференция по проект "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция"
19.12.2018 г.
На заключителна пресконференция, проведена по-рано днес, бяха представени резултатите от проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с Бенефициент - Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация". Проектът е реализиран в партньорство с Община Русе, Община Ветово, 6 детски градини и 2 основни училища от двете общини. още...
Доброволците от клуб "Вихърчета" зарадваха деца от ДГ "Червената шапчица"
14.12.2018 г.
В навечерието на най-чаканите празници, на 13 декември 2018 г. учениците от доброволчески клуб „Вихърчета“ към ОУ „Никола Обретенов“, Русе гостуваха на децата от четвърта подготвителна група на ДГ „Червената шапчица“, филиал „Светилник“. Събитието беше по инициатива на доброволците, които преди няколко седмици проведоха кръгла маса, посветена на доброто в нас. още...
Педагози от русенски детски градини участваха в обучение за подобряване на ефективността от ранното eзиково обучение
10.12.2018 г.
На 7 и 8 декември 2018 г. в гр. Русе в рамките на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ се проведе практическо обучение на тема „Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение на децата, чийто майчин език не е български, чрез въвеждане на игри“. Обучението имаше за цел да популяризира разработена през 2017 г. иновативна игрова педагогическа технология за начално преподаване по български език на деца билингви в детската градина и е част от ангажиментите на партньора по проекта Сдружение БРТИМ. още...