Добре дошли на сайта на Сдружение „БългароРумънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ).  Сдружението е учредено през 2009 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза и е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието под № 20090810002.

Актуални проекти