Медийни партньори - вестник "Утро" и http://www.kakvototakova.com/

Община Русе

Община Ветово

Община Борово

Община Бяла

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Агенция Генезис ЕООД

СНЦ "МИА - Мениджмънт, изкуство, анимации"

Регионална Библиотека "Любен Каравелов", Русе

Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Сдружение "Институт за решаване на конфликти"

Местна комисия за борба с трафика на хора, Русе

Превантивен информационен център, Русе

СУ с преподаване на източни езици и култури "Васил Левски", Русе

ОУ "Никола Обретенов", Русе

ОУ "Иван Вазов", Русе

ОУ "Алеко Константинов", Русе

ОУ "Братя Миладинови", Русе

ОУ "Ангел Кънчев", Русе

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", Русе

СУ с ПП "Васил Левски", Ветово

СУ "Христо Ботев", Глоджево

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сеново

ОУ "П. Р. Славейков", с. Смирненски

ОУ "Св. Климент Охридски", Борово

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Правда

ОУ "Г. С. Раковски", с. Голямо ново

ОУ "Христо Ботев", с. Зелена морава

ДГ "Червената шапчица", Русе

ДГ "Пинокио", Русе

ДГ "Русалка", Русе

ДГ "Незабравка", Русе

ДГ "Синчец", Русе

ДГ "Роза", с. Ново село

ДГ "Щастливо детство", Ветово

ДГ "Здравец", Глоджево

ДГ "Звънче", с. Смирненски 

НЧ "Искра", Борово

Pro Training Mediation Intens

Searchlighter Services Ltd.

SASTIPEN

Asociatia Ketaness 2006