Медийни партньори - вестник "Утро" и http://www.kakvototakova.com/

Община Русе

Община Ветово

Община Борово

Регионална Библиотека "Любен Каравелов", Русе

Юридически факултет, РУ "Ангел Кънчев"

Факултет "Природни науки и образование", РУ "Ангел Кънчев"

СНЦ "Младежки глас" - клон Русе

Фондация "Правна клиника", Русе

Фондация "Център Надя" - клон Русе

Сдружение "Институт за решаване на конфликти"

Местна комисия за борба с трафика на хора, Русе

Превантивен информационен център, Русе

СУ с преподаване на източни езици и култури "Васил Левски", Русе

ОУ "Никола Обретенов", Русе

ОУ "Алеко Константинов", Русе

ОУ "Братя Миладинови", Русе

ОУ "Ангел Кънчев", Русе

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", Русе

СУ с ПП "Васил Левски", Ветово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сеново

ДГ "Ралица", Русе

ДГ "Червената шапчица", Русе

ДГ "Пинокио", Русе

ДГ "Роза", с. Ново село

ДГ "Щастливо детство", Ветово

ДГ "Звънче", с. Смирненски 

НЧ "Искра", Борово

Pro Training Mediation Intens

Searchlighter Services Ltd.

SASTIPEN

Asociatia Ketaness 2006