Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет на Република България

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Обществен съвет по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта

Регионален съвет за развитие на Северен централен район

Обществен консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе