Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет на Република България

Обществен съвет по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областния управител на Област Русе

Обществен консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе