Доклад за дейността и ГФО за 2018 г.

В изпълнение на изискването на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имаме удоволствието да ви представим Годишния доклад за дейността на Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" за 2018 г.  и Годишния финансов отчет за 2018 г.

През изминалата година Сдружение БРТИМ работи за постигане на целите си, като осъществи редица проекти, инициативи, кампании и дейности, насочени към целевите ни групи. Гордеем се с постигнатите резултати!

Годишния доклад за дейността можете да видите тук>>>

ГФО за 2018 г. можете да видите тук>>>