Финализирахме дейностите по интегрирания проект на Община Русе за социално и образователно включване на уязвими групи
06.10.2023 г.
През месец септември 2023 г. финализирахме дейностите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по който Сдружение БРТИМ е партньор на Община Русе. още...
Мултикултурната класна стая повиши мотивацията и капацитета на близо 300 учители и 7 образователни медиатори от три области
29.09.2023 г.
Близо 300 учители от 13 образователни институции от областите Русе, Търговище и Силистра, бяха част от мащабният проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех", който реализирахме през изминалите 34 месеца. Финансовата подкрепа беше осигурена от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. още...
В интервю за в. "Утро" Ивайло Иванов сподели за опита при изпълнението на проект за повишаване на квалификацията на учителите
27.09.2023 г.
Ивайло Иванов, Управител на Сдружение БРТИМ даде пространно интервю пред Николай Димитров, което е публикувано в днешния брой на вестник "Утро". За резултатите от проект BG05M2OP001-3.017–0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, за партньорството, за предизвикателствата и ползите за учителите, за потенциала за промяна на образованието прочетете в статията. още...
Повишихме капацитета на институциите и заинтересованите страни по въпросите на образователната медиация
24.08.2023 г.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ реализира поредица от дейности и събития, насочени към информиране и повишаване на капацитета на представителите на институциите и заинтересованите страни на местно ниво по въпросите на образователната медиация и приобщаващото образование. Те бяха част от проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 с бенефициент – Сдружение БРТИМ. още...
Приключи първата Лятна академия за социални работници на Сдружение БРТИМ
17.08.2023 г.
Приключи първата Лятна академия за социални работници на Сдружение БРТИМ. Благодарим на участниците в нея, че бяха толкова точни, активни, питащи, споделящи, открити, откровени, жадни за знания и сърцати. още...