В Русе се проведе конференция, посветена на рамковите условия за социална работа у нас

На 20 и 21 септември 2022 г. в Канев Център, Русе и хибридно в ZOOM се проведе конференция „Рамковите условия за социална работа в България: социална политика, трудово право, миграция и културно многообразие“. Събитието предизвика интереса на експерти в областта на социалните науки и политики, представители на институциите, НПО, доставчици на социални услуги и социални работници от България и Германия и даде поле за обмен на професионални мнения и опит, взаимно опознаване между представителите на институциите и социалните работници, работещи с мигранти - наши сънародници в Германия.

Интензивната програма през първия ден на събитието беше с фокус върху социалната политика, трудовото право и миграцията. Презентации по темата представиха доц. д-р Стоянка Черкезова (ИИНЧ), представители на ДСП и ДРСЗ - Русе. Вторият конферентен ден беше посветен на културното многообразие и уязвимите групи с лектор - проф. д-р Илона Томова (ИИНЧ).

Конференцията беше организирана от екипа на Сдружение БРТИМ в рамките на проект  "Транснационални социални услуги“ / "Transnational Social Services", финансиран по договор № 2021-2-DE02-KA210-VET-000048899 от Програма „Еразъм +“. Проектът се осъществява съвместно от германските партньори Дякония, Хамбург и Университет за приложни науки, Хамбург и българските партньори Сдружение БРТИМ и Институт за изследване на населението и човека при БАН.