Успешно приключен мандат на Председателя на ОКС по ромските въпроси към община Русе

На 20.12.2013 г. се проведе заседание на Обществения консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе. В рамките на проект "ФромРома" с Бенефициент Сдружение БРТИМ беше създаден Обществения консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе. През първата година от съществуването ми, негов председател беше Ивайло Иванов - Управител на Сдружение БРТИМ, който подпомогна успешния старт на ОКС и способства за издигането на авторитета му в Община Русе. На последното си заседание, членовете на ОКС изслушаха доклада  на г-н Иванов  и оцениха като успешен неговия  мандат. Съгласно Правилника на ОКС,   беше разгледана кандидатурата и единодушно беше избран за нов Председател за срок от 1 година г-н Милан Николов - общински съветник.