Приключи първата Лятна академия за социални работници на Сдружение БРТИМ
Приключи първата Лятна академия за социални работници на Сдружение БРТИМ. Благодарим на участниците в нея, че бяха толкова точни, активни, питащи, споделящи, открити, откровени, жадни за знания и сърцати.
Лятна академия за социални работници 2023 успешно завършиха:
⭐️Габриела Ованесян - Директор на ЦСРИДУ, гр. Плевен
⭐️Галя Бойчева - Директор на ЦНСТПЛУИ и ЦНСТПЛПР, гр. Сливен
⭐️Гергана Николова - Управител на ЦРСИ, гр. Бяла
⭐️Данаила Шишева - Директор на КСУПЛУ, с. Просторно
⭐️Евгения Каменова - Управител на Звено "Майка и бебе" и Наблюдавано жилище, гр. Враца
⭐️Ирена Вълчева - Управител на ЦОП, гр. Аксаково
⭐️Мариана Велкова - вр. и. д. Управител на Кризисен център, гр. Димитровград
⭐️Миглена Маринова - Управител на ЦСРИ, с. Горна Малина
⭐️Милица Иванова - Управител на ЦНСТПЛПР "Св. Петка", гр. Русе
⭐️Снежана Михова - Директор на ДСХ, с. Бистренци
Ако сме имали колебания в началото, сега ни движи мотивацията да направим устойчива инициативата и да я развием и разширим, за да могат повече ръководители на социалин услуги да се възползват от възможностите да надградят капацитета си.