Представихме успешен проект за мониторинг на образователната медиация по време на заседание на ОССЕИВ

На 22 март 2024 г. се проведе първото заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) в новия му състав, водено от Областния управител г-н Данаил Ковачев. 

Една от темите, обсъдени  по време на заседанието бе развитието на образователната медиация в Област Русе. Мая Михайлова от Сдружение БРТИМ представи успешния проект „Мониторинг на политиките за образователна медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от ОП "Добро управление" 2014-2020.

Г-н Ковачев подчерта значимостта на темата за обществото и зададе конкретни въпроси, свързани с дейностите, които сме осъществили по време на проекта, както и за наблюденията ни за взаимодействието между семействата от уязвимите групи и образователните институции.