Проект “Без граници в заетостта” беше представен по време на Дните на кариерата на РУ “Ангел Кънчев”
19.05.2014 г.
През изтеклата седмица в РУ “Ангел Кънчев” бяха проведени Дни на кариерата, организирани от Факултет “Бизнес и мениджмънт”. В рамките на няколко мероприятия на студентите беше предоставена възможност да придобият ключови знания, необходими при кандидатстването за работа - как се пише автобиография и мотивационно писмо, как да се държат по време на интервю за работа; проведоха се срещи с работодатели; представени бяха услугите, които предлага Дирекция Бюро по труда Русе. още...
Ресурсното обезпечаване на ромската интеграция се дискутира от членовете на НССЕИВ на 29 април 2014
29.04.2014 г.
На 29 април 2014 г. в сградата на Министерски съвет се проведе съвместно заседание на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз. още...
Тимбилдинг за стратегическо планиране на дейността на Сдружение БРТИМ
24.04.2014 г.
На 24.04.2014г., в комплекс „Люляка”, гр.Русе се проведе тиймбилдинг на екипа на Сдружение БРТИМ. Тимбилдингът беше разделен на 2 етапа, като през първият се дебатираха някои важни аспекти при писането на проекти с цел превенция на допускането на грешки. Разгледани бяха вече подадени от Сдружението проектни предложения, в резултат на което се набелязаха някои насоки за усъвършенстване на екипната работа. още...
Завърши изпълнението на проект „Социализация чрез образователна интеграция”
09.04.2014 г.
На 8 април 2014 г. приключи изпълнението на проект BG051PO001-4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз. Проектът беше реализиран за период от 18 месеца в партньорство между Бенефициента: Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” и партньорите: още...
Сдружение БРТИМ – съорганизатор на второто издание на Фестивал „Етноритми без граници”
07.04.2014 г.
В навечерието на Международния ден на ромите-8 април Русе събра представители на различни етноси, които пяха и танцуваха заедно. Второто издание на фестивала „Етноритми без граници” се проведе на 05.04.2014 г. и отново показа пъстротата на традиционния български, турски, арменски, ромски и руски фолклор. още...