Излезе от печат Наръчник с добри практики "Образователна медиация в действие"

В рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ си поставихме за задача да идентифицираме добри практики на прилагане на образователната медиация. Вече е факт Наръчник с добри практики "Образователна медиация в действие",  в който са събрани добри примери от Област Русе, от страната и от съседна Румъния. Издадохме го в тираж от  100 броя и вече го разпространяваме сред заинтересованите страни.

Систематичният и критичен подход към събирането и представянето на информацията в наръчника очертава и общата структура на предложените практики: основна информация, описание на практиката, срещнати предизвикателства, постигнати резултати, устойчивост и мултиплициране на практиката и научени уроци. От дистанцията на времето се виждат още по-ясно общите предизвикателства, уникалните подходи към решаването на проблемите, желаните и постигнати резултати и изводите, върху които може да се стъпи след над десет, дори двадесетгодишен опит в областта на образователната медиация.

Представените добри практики от Област Русе са базирани на опита, акумулиран от проекти с бенефициент Община Русе и партньори общински детски градини и неправителствени организации в периода 2012-2019 година, както и опит на Община Сливо поле. Сред добрите практики от Русенско е и натрупаният от Сдружение БРТИМ опит в осигуряването на начално и надграждащи обучения за образователни медиатори, наставничество, менторство и подкрепа. Опит, с който се гордеем.

От местно ниво наръчникът с добри практики преминава на национално ниво с примери от Бургас, Средец, Монтана, Шумен и Пловдив, почерпени от резултатите на Българо-Швейцарската програма за социално включване на роми и други уязвими групи (Програма ЗОВ).

Конкретиката на местно и национално ниво е подкрепена от устойчивостта на професията на международно ниво. В този смисъл, последната практика от наръчника представя над 30-годишният опит на съседна Румъния за развитието и налагането на професията "училищен медиатор". 

Електронен вариант на Наръчника с добри практики "Образователна медиация в действие" е достъпен тук >>>

Приятно четене!