Една година проект "Транснационални социални услуги" - заключителна конференция, проведена на 28 април 2023 г.
“Една година проект „Транснационални социални услуги“/ Transnational Social Services – българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС и резултати от проекта” бе заглавието на заключителната онлайн конференция, проведена на 28 април 2023 г., с която поставихме финала на съвместния ни проект, финансиран от Програма ЕРАЗЪМ+. 
 
В продължение на една година проектът TSS събираше на едно място институции, социални работници, работници на терен и експерти от България и Германия, проучваше нуждите от подкрепа, изграждаше капацитет в социалните системи в двете страни, споделяше опита на експерти в подкрепата на мобилни граждани на ЕС и насърчаваше работата в мрежа.
 
По време на заключителното събитие днес обсъдихме как се възприема и как въздейства миграцията от България към Германия.
С интересни презентации в конференцията се включиха Марина Лякова (Pädagogische Hochschule Karlsruhe) и Линка Тонева-Методиева (Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement).
 
Споделихме резултатите от изпълнението на проекта TSS и обсъдихме как те могат да бъдат използвани в подкрепа на безопасната мобилност по време на проведената панелна дискусия.
 
Една година, събрана в няколко часа, споделени мнения, очертани бъдещи възможности за надграждане на постигнатото... Един емоционален завършек на проекта и истинско удовлетворение от възможността да работим в партньорство с HAW Hamburg, Diakonie Hamburg и Институт за изследване на населението и човека - БАН!