В интервю за в. "Утро" Ивайло Иванов сподели за опита при изпълнението на проект за повишаване на квалификацията на учителите

Ивайло Иванов, Управител на Сдружение БРТИМ даде пространно интервю пред Николай Димитров, което е публикувано в днешния брой на вестник "Утро"

За резултатите от проект BG05M2OP001-3.017–0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, за партньорството, за предизвикателствата и ползите за учителите, за потенциала за промяна на образованието прочетете в статията.
 
Благодарим на вестик "Утро" за предоставената възможност да споделим успехите си в края на проекта!