Сдружение БРТИМ отново влиза в състава на ОССЕИВ

Със заповед на Областния управител на Област Русе бе утвърден новият състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ). В съвета са включени представители на регионалните институции, общинските администрации и неправителствени организации, работещи по въпросите на приобщаването и интеграцията. ОССЕИВ е координиращ и консултативен орган, кото подпомага областния управител в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпросина територията на Област Русе.

Сдружение БРТИМ участва в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси без прекъсване от 2012 г. и  бе дългогодишен член в ОССЕИВ до 2022 г. Сега отново се включваме в състава на ОССЕИВ и ще участваме активно в дейността на съвета.

Първото заседания на съвета ще се проведе на 22 март 2024 г.