Финализирахме дейностите по интегрирания проект на Община Русе за социално и образователно включване на уязвими групи
През месец септември финализирахме дейностите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по който Сдружение БРТИМ е партньор на Община Русе.
В рамките на две учебни години чрез проекта успяхме да осигурим:
✅ логопедична подкрепа чрез групови и индивидуални занимания на повече от 100 деца от партньорските детски градини "Пинокио", "Русалка", "Незабравка" и "Синчец";
✅ индивидуални и групови сесии с психолог за деца от партньорските детски градини "Пинокио", "Русалка", "Незабравка" и "Синчец" и ученици от ОУ "Олимпи Панов";
✅ социално - педагогическа и психологическа подкрепа за стотици родители в "Училище за родители" и "Приемна за родители";
Реализирахме изключително успешни инициативи:
✅ пет изнесени летни академии за родители и пет двудневни изнесени тренинга за родители;
✅ три издания на фестивала "Децата на Русе пеят и танцуват";
✅ две информационни кампании "Творим заедно за мир и равенство" и "Добрият пример. И ти можеш";
✅ родителска конференция.
Срещнахме много прекрасни хора ❤
Дарихме и получихме безброй усмивки и вълнуващи моменти за малки и големи ❤
Подкрепихме деца и семейства в нужда ❤
Работихме в екип ❤
Намерихме съмишленици и нови партньори ❤
Благодарим ❤