Заключително онлайн събитие по проект "Равностойни и равноправни"

Екипът на проект „Равностойни и равноправни“ представи постигнатите в рамките на проекта резултати пред колеги, партньори и заинтересовани страни по време на заключително онлайн събитие, проведено на 16.12.2020 г. в платформата ZOOM.

Проектът, финансиран от Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement, беше реализиран в периода 15.11.2019 - 31.12.2020 г. в партньорство с ДГ "Звънче", с. Смирненски и ДГ "Здравец", гр. Глоджево от Община Ветово. Дейностите обхванаха 61 деца (на възраст 5 и 6 години) от двете детски градини и бяха насочени към развиване на социално-емоционалните и езиковите им умения. Занимания в групи за допълнително обучение по български език чрез игри, приказни ателиета, летни академии, куклени постановки и много забавни и щастливи моменти събирахме през  изминалите месеци и ще си ги спомняме с усмивка. Благодарение на общите ни усилия и въпреки епидемичната обстановка, всички дейности бяха реализирани в цялост в полза на децата и техните родители.

По време на събитието екипът и учителите, работили по дейностите споделиха постиженията на децата и изразиха задоволство от съвместната работа с нас. Обсъдихме научените уроци, начертахме посока за бъдещо развитие и си пожелахме скоро да можем да се виждаме не само виртуално, а и на живо. 

Презентацията от заключителното събитие можете да видите тук >>>