В пет училища в Област Русе провеждаме мониторинг на работата на образователните медиатори
През изминалия месец се проведоха първите интервюта с образователни медиатори - част от дейностите по проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.
 
В рамките на проекта в пет училища от Област Русе - ОУ "Алеко Константинов" - гр. Русе, ОУ "Братя Миладинови" - гр. Русе, ПГО "Недка-Иван Лазарова" - гр. Русе, ОУ "Неофит Рилски" - с. Копривец и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Полско косово осъществяваме мониторинг на работата на назначените медиатори в подкрепа на бъдещото развитие и устойчивост на професията "образователен медиатор".
 
По време на първите срещи с медиаторите, експертите, наети по проекта се запознаха с тяхната работа, обсъдиха предизвикателствата на професията и добрите примери, с които медиаторите се гордеят. През март предстоят още срещи с образователните медиатори, за да можем да навлезем в дълбочина и да бъдем максимално полезни с адекватна обратна връзка към РУО на МОН - Русе, директорите на мониторираните училища и заинтересованите страни.