Управителят на Сдружение БРТИМ участва в кръгла маса, свързана с прилагане на практики от възстановителното правосъдие

На 6 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе в гр. София кръгла маса на тема „Формиране на дългосрочни политики за подобряване на положението на пострадалите от престъпления” с участието на магистрати, адвокати и представители на гражданското общество.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, приветства участниците и накратко представи основните дейности на организацията и инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, в рамките на която се провежда кръглата маса. Тя изтъкна отдавнашния изследователски интерес на Центъра към подобряването на положението на уязвимите групи и другите инициативи на Правната програма в тази насока.

Проф. д-р Добринка Чанкова, председател на Института за решаване на конфликти (ИРК), представи теорията и практиката на концепцията на възстановителното правосъдие, както се прилага по света, и основните видове процедури на възстановително правосъдие, известни на съвременните правни системи. Проф. Чанкова отбеляза празнините в българското законодателство, които не позволяват използването на медиация или подобни механизми в българския наказателен процес, и подчерта усилията на правната общност в страната за въвеждането й в законодателството и практиката. Тя също очерта усилията на Института по различни изследователски инициативи и приносът му на научно и политическо ниво.

В работата на кръглата маса със свои доклади участваха г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията; г-жа Светлана Шопова-Колева, прокурор в Софийска районна прокуратура; г-жа Владислава Дойчинова, адвокат от Пловдивската адвокатска колегия.

В последвалата дискусия г-н Ивайло Иванов, управител на Българо-румънския трансграничен институт по медиация, описа накратко дейностите на сдружението за насърчаване на медиацията като част от младежкото правосъдие и в частностпървия в страната Център за възстановително правосъдие за деца