Три обучения за специалисти от ЦОП "Смело сърце" и Община Ветово проведоха наши експерти

Серия от еднодневни практически обучения за служителите на ЦОП "Смело сърце", Ветово и общински служители от Община Ветово проведохме в периода юли-септември 2019 г.  

Темите бяха съобразени с нуждите на участниците, дадоха им повече увереност повишиха капацитета им. Подходът и при трите обучения беше споделяне на опит и усвояване на ефективни техники, с които участниците да се справят с различни ситуации от работното си ежедневие. 

Най-посетено беше обучението "Справяне с конфликти на работното място и превенция на конфликти", в което участие взеха 14 професионалисти. В разгара на лятото - в края на август, проведохме обучение на тема "Израждане на екип - предпоставка за ефективно управление на работното време и средата" с участието на 7 професионалисти. Серията обучения приключи в края на септември с практическти тренинг "Управление на стреса на работното място".

Обучителите - Ивайло Иванов и Мариана Минева от Сдружение БРТИМ предразположиха участниците да споделят проблемите и да потърсят общи решения за тях. Предоставихме специално разработени материали и презентации,  които да подкрепят професионалистите и занапред.  

Благодарим за интереса и за активното участие!