Стартираме изпълнението на проект "Равностойни и равноправни", финансиран от ТСА

На 15.11.2019 г. в София беше подписан договор за отпускане на грант № 09008501, съгласно който през следващите 11 месеца ще изпълняваме проект "Равностойни и равноправни". Финансирането е осигурено от Фондация "Тръст за социална алтернатива" (ТСА) и е в размер на 39 586,00 лева.

Целта на проекта е да предостави услуги, изравняващи шансовете за ранна социализация и успешна образователна интеграция на деца в ранна възраст от уязвими общности с фокус върху ромите, като създаде допълнителни възможности за развитието им в области, в които тези деца често не получават внимание и подкрепа. Дейностите ще се осъществяват в две детски градини в Община Ветово - ДГ "Звънче", с. Смирненски и ДГ "Здравец", гр. Глоджево. 

Проектът надгражда постигнатите през последните години резултати от дейността ни за ранно овладяване на български език от деца - билингви с доминиращ майчин ромски и турски език и за стимулиране на социално-емоционалната култура в ранна детска възраст. Ще работим с 58 деца на възраст 5-7 години от двете детски градини и с 25 родители.

Подкрепата за Сдружение БРТИМ е осигурена от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Сдружение БРТИМ и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Тръст за социална алтелнатива" или нейните партньори.