Срокът за участие в конкурса "Кампания против агресията в училищата" е удължен до 01.12.2014

Сдружение БРТИМ е съорганизатор на конкурса "Кампания против агресията в училищата", който има за задача да допринесе за откриването на ефективни методи за борба с рисковото поведение при учениците, ангажирайки самите тях в този процес. Конкурсът се провежда по инициатива на Клуб "Юрист" към СНЦ "Младежки глас" - клон Русе. Срокът за участие в инициативата беше удължен до 1-ви декември 2014.
В конкурса могат да участват всички ученици от 8 до 12 клас на основните и среднообщообразователните училища и професионалните гимназии, функциониращи на територията на област Русе, техните преподаватели и служителите от персонала на съответното учебно заведение, които не са преподаватели, но длъжността им е обвързана пряко с образованието и възпитанието на децата (училищни педагози, психолози, педагогически съветници и др.) Участието може да бъде самостоятелно /индивидуално/ или отборно /чрез сформиране на екипи до 5 души/. 
Включването в конкурса става чрез подаване на проектни предложения чрез вградения в официалния сайт на инициативата формуляр
Официалната церемония по награждаването ще се състои на 15 декември 2014 г. На победителите в конкурса ще бъде оказано съдействие за реализиране на кампанията
Повече информация за конкурса можете да намерите на адресwww.spriagresiata.tk.