Сдружение БРТИМ осигурява устойчивост на дейността на мобилната приемна по Програма ЗОВ в Община Ветово

В рамките на проекта на Община Русе по Програма ЗОВ, Сдружение БРТИМ осигури мобилна приемна, функционираща в 9 училища в Общините Русе, Ветово, Борово и Иваново. Почти 1900 индивидуални консултации с родители, ученици и педагози проведоха експертите, даващи дежурства в приемната по места за четирите учебни години работа по проекта. 

След края на проектните дейности, екипът ни започна да търси начини за осигуряване на устойчивост на постигнатото по места, като изоготви типово споразумение за продължаване на сътрудничеството. На поканата ни първа се отзова Община Ветово, където молибната приемна функционираше при голям интерес в две училища - СУ "Васил Левски", гр. Ветово и ОУ "Св. Кирил и Методий", гр. Сеново. 

На 21.05.2019 г. беше подписано споразумение с общинското ръководство, което ще позволи за период от 1 година за продължим да предоставяме услугата мобилна приемна на територията на Община Ветово съвместно с ЦОП "Смело сърце". От мобилната приемна ще могат да се възползват всички учебни заведения в Община Ветово, като се ползва специално предоставен на нуждите на ЦОП автомобил. 

Изпълнението на споразумението вече започна, а през юни ще бъдат посетени детските градини и училищата в общината, за представяне на възможностите и за изготвяне на график на приемната за летните месеци.