Сдружение БРТИМ организира обществени обсъждания в Русе и Бяла, свързани с предизвикателствата пред образователните медиатори

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ има удоволствието да покани представители на институциите, заинтересованите страни и гражданското общество за участие в обществени обсъждания на тема „Предизвикателствата пред образователните медиатори и ролята им за образователната система и за местните общности“. Инициативите са част от дейностите по проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Материали по темата, изготвени в рамките на проекта: 

Анализ на политиките, касаещи образователната медиация, работата на медиаторите и въздействието им върху достъпа до образование

Наръчник с добри практики "Образователна медиация в действие"

Обществените обсъждания ще се проведат, както следва: 

  • 25.05.2023 г. в гр. Русе, зала № 1 на Областна администрация, начален час 15.30 ч.
  • 26.05.2023 г. в гр. Бяла, Арт център Бяла, начален час 15.30 ч.

Участието в събитията изисква предватителна регистрация, която можете да направите на е-мейл: mediationbg@abv.bg или на телефон 0879 277020 не по-късно от 23.05.2023 г.