Сдружение БРТИМ на конференция по медиация в Букурещ, Румъния

На 10 юни 2014 г. г-жа Анна Вълчева - представител на Сдружение БРТИМ, взе участие в организираната от Националната Асоциация на Медиаторите в Румъния - филиал Букурещ конференция "Медиацията в Румъния - история и перспективи". Конференцията се проведе в сградата на Парламента на Република Румъния на много високо равнище с участието на сенатори, висши магистрати и медиатори.

Ние бяхме специално поканени да присъстваме и да представим дейността на Сдружение БРТИМ и медиацията в България от нашите приятели и партньори г-н Йон Деду и г-жа Андреа Радут - медиатори и обучители по медиация.

По време на конференцията беше презентиран брой 1 на излязлото от печат списание "Медиацията в Румъния" - издание на ProTraining Mediation Intens.