Сдружение БРТИМ е доставчик на 2 нови социални услуги

С удоволствие съобщаваме, че Сдружение БРТИМ разширява полето си на действие в социалната сфера. Със Заповед № РД1-84 от 27.04.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане получихме възможност да станем доставчик на  социалните услуги Личен асистент и Център за временно настаняване. Удостоверенията са издадени от Агенцията за социално подпомагане безсрочно.

Пред нас се разкриват предизвикателства как направим работещи и устойчиви услугите и да удовлетворим потребностите на бъдещите потребители. Средата, в която всички живеем и работим е много динамична, несигурна и нуждаещите се от подкрепа стават все повече, а предлаганите на пазара услиге не достигат. Амбицията ни е да предоставяме качествени услуги при спазване на най-високи професионални стандарти и с грижа на всеки потребител.