Сдружение БРТИМ – член на НССЕИВ

Със Заповед № Р-27 от 07.02.2014г. на Министъра на правосъдиетог-жа Зинаида Златанова беше утвърден състава на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерски съвет, като в него беше включен и управителя на Сдружение БРТИМ- Ивайло Иванов. Г-н Иванов е избран за член на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) към НССЕИВ към МС, където ще отговаря за сектор “Образование”.