Само в рамките на една седмица обучихме 77 социални работници и общински служители

Отново голям интерес към обученията за работещи в социалните услуги, които провеждаме! Само в рамките на една седмица обучихме 77 социални работници и общински служители по най-новата тема от обучителния ни каталог "Въвеждане на система за управление на социалните услуги и процедури към нея".

На 19 автуст 2022 г. проведохме присъствено обучение в гр. Дулово за 32 социални работници и общински служители от общините Дулово, Силистра, Тутракан и Кайнарджа. Обучението се превърна във форум за споделяне на опит между участниците, а в края му беше споделена необходимостта от регулярни бъдещи обучения за надграждане на уменията на работещите в социалните услуги по отношение на новите моменти в законодателството за осигуряване на качество и ефективност на услугите.

На 25 август 2022 г. същата тема слушаха в онлайн режим 45 участници от социални услуги от цялата страна. 

Радваме се, че организираните от Сдружение БРТИМ обучения се посрещат с голям интерес от заинтересованите професионалисти. От друга страна, самите ние също се учим, разбираме какви са потребностите на социалните работници и се подготвяме да ги посрещнем с нови теми и актуализиране на каталога ни от услуги.

Благодарим за доверието!