С наша подкрепа ДГ "Червената шапчица" разработи и прие стандарти за работа с родителите

Щастливи сме, че поредна наша идея намери своята реализация, този път чрез партньорството ни с ДГ "Червената шапчица", гр. Русе. На проведена вчера в Зала № 1 на Областна Администрация - Русе родителска конференция, за която бяхме ангажирани като изпълнител, бяха представени стандарти на ДГ „Червената шапчица“ за работа с родителите. Инициативата за въвеждане на стандарти за работа с родителите премина през няколко етапа: изготвяне на проекти на стандарти, представянето им пред учителите и родителите за обществено обсъждане в родителските групи във Фейсбук и финално обсъждане и приемане по време на родителска конференция. Заедно с екипа на детската градина преминахме през всички тези стъпки и се радваме, че стандартите за работа с родителите вече са факт. Приетите стандарти, които ще се въведат в работата на ДГ "Червената шапчица" от учебната 2022/2023 година са следните:

  • Стандарт 1 „Родителите и детската градина – партньори в полза на развитието на децата“;
  • Стандарт 2 „Ефективна и толерантна комуникация“;
  • Стандарт 3 „Взаимно учене“.

Присъстващите на родителската конференция се обединиха, че въвеждането на стандарти ще повиши доверието на родителите към образователната институция и ще подобри взаимодействието и диалога между деца, родители и учители.

Иновативният подход за включване на родителите в процесите на вземане на решения, позволи на ДГ „Червената шапчица“ да направи важни стъпки и да се превърне в първата детска градина в Област Русе, която въвежда стандарти за работа с родителите.

Родителската конференция беше част от дейностите по проект "Семейството - ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който ДГ „Червената шапчица“ изпълнява през последните девет месеца.