Проведохме двудневно обучение за специалисти от социални услуги от общините Борово, Ценово, Две могили и Ветово

На 9 и 10 януари 2020 г. при голям интерес се проведе обучението "Прилагане на новите нормативни документи в системата на социалните услуги", което организирахме по идея на Община Борово. Домакин на обучението, събрало 27 участници - представители на социални услуги от 4 общини - Борово, Ценово, Две могили и Ветово и общински служители, беше НЧ "Искра 1898", гр. Борово. 

В рамките на двата дни бяха представени Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, Механизма за личната помощ и някои нови моменти, залегнали в предстоящия да влезе в сила през 2020 г. Закон за социалните услуги. За участниците беше много полезно да обсъдят  методиката за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания. Дискутирани бяха и методите за подкрепа и контрол в социалната работа - супервизия и интервизия.  

Обучението даде възможност на участниците да споделят опит с колеги от различни социални услуги и да обменят информация помежду си. Всички участници получиха сертификати.