Проведе се изнесено заседание на ОСВМММС в Пловдив с наше участие

На 2 и 3 ноември 2019 г. в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към Министъра на младежта и спорта, в което се включиха Ивайло Иванов и Мая Михайлова от Сдружение БРТИМ.

Сдружение БРТИМ е член на съвета от лятото на тази година и активно участва в заседанията по всички въпроси, които са в сферата ни на работа и експертиза. Заседанието беше под председателството на заместник-министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов и темите, които бяха обсъдени касаеха както проекти и инициативи, които ММС изпълнява в момента, така и бъдещи такива. Сред предстоящите събития като важно се очерта обсъждането на новия програмен период на Национална стратегия за младежта след 2020 г.

Всички участници в заседанието получиха възможност да представят себе си и организациите си и разкажат за опита, който имат при работа с млади хора.  Представянето по естествен начин премина в оживен диалог и обсъждане на различни теми от сферата на младежката работа.