Проведе се фестивал "Децата на Ветово пеят и танцуват"

Залата на НЧ "Н. Й. Вапцаров" в гр. Ветово се оказа недостатъчно голяма да побере децата, родителите и гостите на фестивала „Децата на Ветово пеят и танцуват“, проведен днес. Със специално подготвена програма - песни, танци, стихотворения и пресъздаване на коледни обичаи, децата от ДГ "Щастливо детство", гр. Ветово и ДГ "Звънче", с. Смирненски отбелязаха Международния ден на толерантността и се подготвиха за приближаващите зимни празници.

Събитието е част от дейностите на проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 с бенефициент Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация". Фестивалът беше открит от ръководителя на проекта - Ивайло Иванов. От името на Община Ветово приветствие към децата и гостите поднесе заместник-кмета, г-н Ивайло Кадишев.

Изявите на малките артисти бяха бурно аплодирани от публиката, а те с гордост показаха колко много са научили в детската градина. Деца и възрастни заедно бяха част от един голям урок по толерантност, приятелство и добрина, представен с много настроение и артистизъм.  В края на празника, всички малчугани бяха почерпени с лакомства от оганизаторите.