Приятелско към децата правосъдие във фокуса на европейски форум

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” с представител на форума в Брюксел

На 04.02.2014 в Брюксел се проведе семинар на тема “Европейският прогрес в реализирането на приятелско към децата правосъдие”, на който присъстваха професионалисти, практици и други заинтересовани лица в областта на детското правосъдие. От българска страна взе участие Александър Тодоров, експерт по Социални дейности и включване от “Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”, гр. Русе. Това е първият от поредицата семинари на тема “Европейският отговор на глобалните проблеми свързани с правата на децата: изграждане на капацитет и обмяна на опит”, които са общо 7 на брой и се провеждат в Брюксел, Ливърпул и Саутхямптън. Семинарите са финансирани от Европейския социален и икономически комитет и се организират от Европейското звено по правата на децата към Университета на Ливърпул, в тясно сътрудничество с Университета на Саутхямптън и базираната в Белгия неправителствена организация Eurochild.

Представители на Европейската комисия и Съвета на Европа представиха европейските мерки, насочени към защита правата на децата, които са в конфликт със закона. Седрик Фусар, представител на Международната обсерватория по младежко правосъдие и Каролин Хамилтън, директор на Правния детски център на Корам запознаха аудиторията с перспективите относно развитието на приятелското към децата правосъдие на европейско ниво.

Следващия семинар ще бъде на тема „Европейският отговор на насилието срещу деца”.