През октомври стартира информационната кампания "Добрият пример. И ти можеш"

Вълнуваме се да съобщим, че стартираме информационната кампания "Добрият пример. И ти можеш". С инициативата целим да направим видими добрите примери около нас и да насърчим стремежът към постигане на високи цели и развиване на потенциала на децата в контекста на образователната среда в Община Русе. Добрите примери са навсякъде около нас ежедневно. Те са част от реалността, която избираме за себе си. Трябва само да се огледаме и да ги забележим. Ако искаме децата ни да живеят в един по-добър свят, трябва да ги научим да бъдат добри и да забелязват и уважават доброто около себе си.   

През месеците октомври и ноември 2022 г. предстоят серия интересни събития, адресирани към деца, ученици, родители, учители от партньорските учебни заведения ДГ „Пинокио“, ДГ „Русалка“, ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“ и ОУ „Олимпи Панов“, доброволци, граждани и неправителствени организации, с които заедно ще откриваме #ДобритеПримери.

Кампанията се реализира по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“.