През май стартира проект "Равностойни и равноправни" – Фаза 2 с финансиране от ТСА

С финансиране от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, през следващите месеци Сдружение БРТИМ ще осигури трайна устойчивост на разработения модел за ранно обучение по български език чрез игри за децата, за които той не е майчин.

Проектът  "Равностойни и равноправни" – Фаза 2, който стартира през май 2022 г., ще се реализира за период от 15 месеца. Партньори на БРТИМ са две детски градини от Община Русе – ДГ „Червената шапчица“ и ДГ „Роза“. 90 деца от подготвителни групи в двете детски градини ще участват в ателиета за допълнително изучаване на български език чрез игри, за да бъдат по-добре подготвени при постъпването си в първи клас.

Технологията за изучаване на български език чрез игри в ранна детска възраст е създадена по идея на БРТИМ през 2017 г. и до момента е пилотирана в няколко детски градини в Област Русе. И до сега тя остава иновативна, тъй като е насочена към ранна интервенция, лесно се възприема и прилага от педагозите, а децата, които се обучават по нея получават трайни знания и подобряват комуникационните си умения.    

Освен към децата, проектните дейности ще бъдат насочени и към широк кръг педагози от детски градини във всички общини на Област Русе. Те ще преминат през обучения и ще участват в публични събития заедно със заинтересованите страни за популяризиране на ползите от прилагане на педагогическата игрова технология за ранно обучение по български език.

Проектът си поставя амбициозната цел методиката да бъде въведена като част от учебната програма във всички детски градини в Област Русе, в които се обучават повече от 20% деца, за които българският език не е майчин. Това ще се случи след мащабна застъпническа кампания, в която екипът на БРТИМ ще работи усилено с вземащите решения на местно ниво.