През февруари провеждаме онлайн информационна кампания за насърчаване на предприемачеството сред младите хора

В рамките на проект "Стартер или асистиран избор на икономическа активност за младите хора", финансиран от Националната програма за младежта 2016-2020, през февруари 2019 г. Сдружение БРТИМ провежда  онлайн информационна кампания "Стартер". Кампанията е насочена към младите хора и цели да популяризира и да насърчи младежкото предприемачество и предприемаческото мислене като цяло. 

Много хора не си представят да работят за себе си, да поемат всички рискове и отговорности от създаването и ръководенето на свой бизнес. За тях работата на трудов договор е като топло одеяло - носи сигурност и уют. Само преди 30 години беше немислимо да мислим за собствен биднес. Младите хора, родени в края на 80-те и 90-те години, са други. Те искат, очакват и действат. С неограничен достъп до информация, те боравят с  лекота с новите технологии. Те са инициативни и не се страхуват от риска и от провала, защото знаят, че това не е краят, а само още един натрупан опит по пътя към развитието и успеха. Предприемаческият дух се характеризира с иновации и поемане на рискове, и е съществена част от способността на една нация да преуспява във вечно променящия се и силно конкурентен световен пазар. 

За да окуражим младите хора и да им дадем още мотивиращи доказателства, че предприемачеството не е само за избрани, в рамките на информационна кампания "Стартер" всеки ден ще споделяме мотивиращи мисли на успели предприемачи, техните истории или подбрани статии по темата! 

Следете кампанията във Facebook с #Стартер!