Правата на детето - тема на 7 семинара, които ще се проведат в периода 2014-2015 г.

Европейският отдел по детски права в Университета на Ливърпул, Департаментът по политики и международни отношения на Университета на Саутхемптън и Юрочайлд организират поредица от седем семинара през 2014 и 2015 върху „Европейския отговор на глобалните проблеми на детските права: обмен на опит и изграждане на капацитет”.

Семинарите имат за цел да ангажират лица от академичната общност, практици и други заинтересовани лица в дискусии за развиването на силна международна интердисциплинарна мрежа в бързоразвиващата се област на детските права; да гарантират, че направените изводи и предложения са основани на академични знания, които са емпирично доказани чрез опита; и да увеличат потенциала на Европейските мерки за влияние по смислен и позитивен начин.

Първият семинар ще се проведе в Брюксел на 4 февруари2014 г. и е на тема "Европейския прогрес за постигането на приятелско към децата правосъдие". Представител на Сдружение БРТИМ ще вземе участие в семинара.