Практически семинар събра учители и родители в ДГ „Червената шапчица“

В продължение на инициативите за привличане на родителите към дейностите в детската градина, вчера в ДГ „Червената шапчица“се проведе практически семинар. На събитието, организирано от Сдружение БРТИМ, присъстваха учители, родители и специалисти, включени в проект „Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“, финансиран от ЦОИДУЕМ, който детската градина реализира в последните девет месеца.

В много приятелска атмосфера беше споделен опитът на ДГ „Червената шапчица“ не само по различните проекти, които изпълнява понастоящем и вече реализираните такива, а и като част от обичайната работа на педагозите. Превръщането на детската градина в привлекателно място за родителите, без оглед на техния произход и социален статус е двустранен процес и задача както на учителите, така и на родителите, споделиха участниците. Отчетено беше, че през последните години екипът на ДГ „Червената шапчица“ е повишил капацитета си да работи с родителската общност и да предлага нови, интересни и привлекателни съвместни дейности. Без съмнение, това води и до повишено доверие, което значително подобрява взаимодействието родители-учители-деца.

Специалистите, работещи с родители по проекта, представиха работата си – индивидуални и групови консултации и уебинари, на различни теми, които са в интерес на децата и подкрепят техните семейства. Конкретни примери на добри практики и работещи модели при взаимодействието с родители споделиха специалистите на Сдружение БРТИМ.

Разбира се, думата получиха и родителите, за да изразят своята гледна точка по време на финалната дискусия. Освен удовлетвореност от участието си в разнообразните дейности по проект "Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“, родителите изразиха желание за продължаване на започнатите инициативи, защото те им позволяват да опознаят по-добре децата си в различни ситуации, както и да се сближат с други родители, които имат сходни на техните проблеми.