Посещение в ДГ "Надежда", Сливен и семинар за педагози проведохме на 28.05.2019 г.

В рамките на Програма ЗОВ екипът на Сдружение БРТИМ осъществи редица дейности в направление "Образование", насочени към деца, родители и педагози в детската градина и училището. Работихме усърдно почти 4 пълни учебни години, за да покрепим образователните институции и общините, участващи в проекта на Община Русе по Програма ЗОВ за по-добро взаимодействие между страните в образователния процес -  децата и родителите от уязвимите групи и педагозите.

Работата ни даде възможност да се запознаем с колеги от различни общини, както и да споделим натрупания опит. Едно такова познанство прерастна в покана за гостуване в ДГ "Надежда", гр. Сливен, която посетихме на 28 май 2019 г. заедно с директора на ДГ "Червената шапчица", гр. Русе.

Детска градина "Надежда" е построена и открита през ноември 2018 г. по Програма ЗОВ. Освен да разгледаме новата придобивка за жителите на кв. "Надежда", бяхме поканени от директора, за да представим опита си при работа с родители и с деца в неравностойно положение и невладеещи български език по време на семинар за екипа на детската градина.

На вниманието на участниците презентирахме успешни форми на взаимодействие с родители от различните етноси: индивидуална и групова работа на специалисти, насърчаване на родителите да търсят подкрепа за различни проблеми на децата и семейството, изграждане на родителски капацитет, изграждане на положително отношение към образованието и към учителите. 

Пред екипа на ДГ "Надежда" беше представено и учебното помагало, разработено в рамките на Програма ЗОВ "Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца-билингви". 

Педагозите отправиха въпроси и споделиха моменти от своята практика. Заявена беше потребност от тяхна страна за участие и в други подобни събития, за да бъдът те по-уверени и подкрепени в работата си. 

Благодарим за гостоприемството на екипа на ДГ "Надежда"!  Получи се събитие, което обогати и двете страни и създаде възможност за бъдещи партньорства и съвместна работа.