Поредно обучение за представители на социални услуги от Община Разград

На 25 юни 2020 г.  в гр. Разград проведохме обучение на тема "Адаптиране на работните места в социалните услуги и защита на работещите и ползвателите в извънредна и епидемична обстановка".  Обучението събра 18 участници - представители на социални услуги и общински служители от Община Разград. Практическата ориентираност на обучението и споделянето на много примери от работата на различни услуги за деца и възрастни в ситуацията на Covid-19 бяха оценени положително от участниците, а целодневната програма обхвана наболели въпроси за работата на социалните услуги и предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват работещите в условията на пандемия. 

Начинът на възприемане на новата ситуация, липсата на пряк контакт и директна работа с потребителите, освен в изключителни случаи поставя пред изпитание ефективността на социалната работа и е главна тревога на работещите в социалните услуги. Пред професионалната общност стои предизвикателство за системна промяна и прилагане на нов подход, едноременно спазвайки всички предписания на институциите.  

Освен възможност за нови знания и достъп до актуална информация, обучението се превърна и във форум за споделяне на опит и поставяне на въпроси. Участниците получиха сертификати и пакет от материали, вкл. проекти на документи, специално разработени за социални услуги. Поставените въпроси във връзка с предстоящото влизане в сила на новия Закон за социалните услуги, на които не успяхме да отговорим в цялост поради ограниченото време, ще са тема на следващо обучение, което подготвяме.