Отново голям интерес от страна на доставчици на СУ и социални работници към наше обучение
На 27.05.2022 г. проведохме онлайн обучение в подкрепа на доставчиците и ръководителите на социални услуги на тема "Насоки за разработване на Програма за развитие на качеството на социалната услуга, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗСУ", в което се включиха 72 участници от цялата страна.
 
Обучението е ново в нашия каталог и се явява отговор на множеството запитвания от страна на наши партньори общини и социални услуги, които споделят, че имат затруднения при изготвянето на своите програми за развитие на качеството. Съдържанието на шестчасовата програма беше основано на проекта на Наредба за качеството на социалните услуги и проектите на стандарти за качество на всяка от социалните услуги, съгласно ЗСУ, които предстои в близко бъдеще да бъдат приети.
 
Обучителят Мариана Минева представи пред участниците ключови насоки за разработване на програма за развитие на качеството, като се спря на всеки от разделите с конкретни практически съвети, които да улеснят служителите, отговорни за изготвяне на този толкова важен документ.
 
Освен методическите указания, които получиха по време на обучението, участниците имаха възможност да задават въпроси и да споделят предизвикателствата, с които се срещат по време на тяхната работа. Обучението беше оценено като изключително полезно, представено по достъпен начин и отговорило на очакванията на аудиторията.
 
Благодарим за доверието и ви очакваме отново в следващи наши обучения!