Открихме новата учебна година заедно с нашите партньори от ДГ "Червената шапчица", Русе

На 15 септември бяхме гости и съпреживяхме радостните емоции, свързани с откриването на новата учебна година, заедно с децата, родителите и педагогическия колектив на ДГ "Червената шапчица", Русе. В двора на централната сграна на детската градина с тематична програма и вдигане на флага децата посрещната своите другарчета от първите групи.

Песните, стихотворенията и танците заредиха деца и гости с много настроение. С камбанен звън, подаръци и китка здравец, директорът на ДГ "Червената шапчица" - госпожа Теменужка Тодорова приветства малчуганите и им пожела много здраве и на добър час.

И през новата учебна година продължава участието на децата от ДГ "Червената шапчица" в дейностите по проект  BG05M2OP001-3.001-0028 "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция" в групите по български език и творческите ателиета. Предстоят и много други интересни изживявания - посещение на кино, куклен театър и музей, провеждане на фестивали, изложби, състезания и спортни празници, които да допринесат за образователната интеграция и приобщаването на всички деца в детската градина, без разлика на техния етнос, майчин език, традиции.

Екипът на проекта беше сред гостите на празничното откриване на учебната година. Пожеланията  към децата и педазогите отправихме с поздравителен адрес.