Отчитаме резултатите от изпълнението на проект „Стартер“

През последните шест месеца Сдружение БРТИМ реализира проект „Стартер или асистиран избор на икономическа активност за младите хора“, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“.

По време на заключителна пресконференция, проведена на 28.03.2019г., Ивайло Иванов – ръководител на проекта и Управител на Сдружение БРТИМ представи основните постигнати резултати и достижения.

Фокусът но проекта беше поставен върху младежи на възраст от 15 до 29 години от Общините Русе, Ветово и Бяла, които не учат, не работят и не са в обучение, а основната цел беше създаването на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за пълноценната им професионална реализация и насърчаване на икономическата им активност. 

Младите хора, заявили интерес към темата участваха в редица събития. Проведоха се три информационно-дискусионни срещи (по една в Русе, Ветово и Бяла). 45 младежи участваха в обучение по ключова компетентност 7 на тема „Предприемаческо мислене, знания и умения“ и получиха сертификати. Проведена беше едномесечна онлайн информационна кампания „Стартер“ в социалните мрежи за популяризиране на младежкото предприемачество.Особено желани и високо оценени от младежите бяха дейностите, реализирани в малките населени места – Бяла, Ветово, Глоджево.

66 младежи от трите общини получиха индивидуална оценка на потенциалните възможности, изготвена от психолог на база на утвърдени тестове и онлайн инструменти. Тази експертна услуга подкрепи младежите и ги ориентира за най-подходящите според техните възможности професии и даде насока за продължаване на образованието на част от тях. Заснет беше и специален видеоклип за популяризиране на Центъра за оценка на потенциалните възможности, който функционира към Сдружение БРТИМ, прожектиран по време на пресконференцията.