Онлайн обучения за социални работници проведохме през ноември и декември 2020 г.

Водени от разбирането, че в трудните времена, в които живеем тези които помагат и са на първа линия също имат нужда от подкепа, създадохме цикъл от актуални обучения, насочени към социални работници и доставчици на социални услуги. Повишаването на квалификацията на социалните работници е процес, формиращ умения и компетенции, чрез които те могат да оказват адекватна подкрепа на нуждаещите се, съобразно техните потребностите им. 

В условията на ограничения за провеждане на присъствени обучения, адаптирахме програмите и проведохме онлайн обучения в платформата ZOOM - предизвикателство, с което ние, в лицето на нашия водещ обучител Мариана Минева, се справихме успешно. 

На 25.11.2020 г. проведохме обучението "Социалните услуги днес – ангажименти по предоставяне на качество, съгласно изискванията на Закона за социалните услуги и правилника за прилагането му",  което събра  30 участници. 

На 04.12.2020 представихме практическата тема "Изготвяне на оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа" пред 35 участници. Като бонус участниците получиха образци на документи, които могат да ползват в работата си. 

В проведеното на 11.12.2020  обучение "Социалните услуги днес – анализ и тълкуване на Правилника за прилагане на ЗСУ" се включиха 26 представители на общини и работещи в социални услуги. 

С подарък - безплатно двучасово онлайн обучение, проведено на 18.12.2020 г. благодарихме на всички социални работници, които ни се довериха и бяха част от обучителния онлайн цикъл през изминалия месец. На чаша чай пред екраните дискутирахме важните теми за периодичната оценка на изпълнението на задачите от персонала и отчитане на планираните дейности в социалните услуги (атестация) и супервизията като метод за превантивен контрол при предоставянето на социални услуги.

Разбира се, пожелаваме си скоро да имаме възможността да се виждаме на живо и да продължим да помагаме и подкрепяме социалните услуги, но вече се чувстваме подготвени да използваме пълноценно възможностите на обучението и работата в електронна среда. 

Очаквайте новите ни предложения за обучения и подкрепа през януари 2021г.