Обучение за специалисти от социални услуги на тема "Психотерапия в социалната работа"

На 17 май 2019 г. в Сдружение БРТИМ се проведе еднодневно обучение за специалисти от социални услуги на тема "Психотерапия в социалната работа. Видове трудотерапия, арттерапия и музикотерапия - практико-приложни параметри на видовете терапии. Работа с деца, родители и възрастни". 

В обучението взеха участие 9 специалисти от различни услуги и читалища в Русе и региона. Обучителят - Мариана Минева, представи темата по изключително интересен за присъстващите начин, успя да ангажира вниманието им през цялото време и демонстрира практически техники от различните видове терапии. Особено интересна за специалистите беше кулинаротерапията, проведена в учебната ни кухня, по време на която те сами приготвиха храна, работиха с тесто и брашно. 

В края на деня, всички участници получиха удостоверение. 

При обратната връзка участниците споделиха удовлетворението си от обучението и лектора, както и от предоставените материали и практически демонстрации. Активното им участие, обменения опит и добрите отзиви са мотивация да предлагаме и други теми за специалисти от помагащите професии. Благодарим за участието!