Обучение за общински служители и доставчици на социални услуги проведохме в гр. Стражица

На 7 юли 2020 г.  в гр. Стражица проведохме обучение на тема "Адаптиране на работните места в социалните услуги и защита на работещите и ползвателите в извънредна и епидемична обстановка".  Обучението събра 16 участници - представители на социални услуги и общински служители от общините Стражица, Елена и Златарица. Целодневната програма обхвана актуални теми  за работата на социалните услуги от средата на месец март до момента и предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват работещите. 

Начинът на възприемане на новата ситуация, липсата на пряк контакт и директна работа с потребителите, освен в изключителни случаи поставя пред изпитание ефективността на социалната работа и е главна тревога на работещите в социалните услуги. Пред професионалната общност стои предизвикателство за системна промяна и прилагане на нов подход, едноременно спазвайки всички предписания на институциите.  

Обратната връзка и интересът на участниците към обучението беше поредното доказателство, че работещите в социалната сфера имат нужда системно да обновяват знанията си и да се информират своевременно за предстоящите новости. Освен възможност за нови знания и достъп до актуална информация, обучението се превърна и във форум за споделяне на опит и поставяне на въпроси.